Κατερίνα Κατσίρη »

Πρώτη δημοσίευση | «Από τον παράδεισο της μελαγχολίας μου» | Κατερίνα Κατσίρη

Πρώτη δημοσίευση | «Από τον παράδεισο της μελαγχολίας μου» | Κατερίνα Κατσίρη

Άνεμος Magazine June 26, 2020 0

Κρύψε με Κύριέ μου Τα δάκρυα κρύψε πιο πολύ τόσο ευαίσθητα συζητούν με τον παράδεισο της μελαγχολίας μου και με πιάνει ίλιγγος καθώς ανοίγεται η θύρα τους σε ατελεύτητη πτώση Ω ποτέ δεν τα

Read More »