«Κωδικός Ελευθερία» - Γιάννης Φιλιππίδης
«Ποτέ μη λες για πάντα» - Αναστασία Κορινθίου
«Ο υιός του Νείλου» - Εμμανούλ Γ. Μαύρος
«Το ποτάμι στον καθρέφτη» - Αικατερίνη Τεμπέλη
«Ο κύκλος με τη θάλασσα» - Μαρία Λιάσκα-Μαυράκη
«Εκτός ορίων» - Σάββας Καλιοντζής